Stichting 4-5 mei Maarssen en Tienhoven

Welkom op de site van de Stichting 4-5 mei Maarssen en Tienhoven 

 

Op 4 mei herdenken wij in Nederland alle slachtoffers van  onvrijheid en rechteloosheid en hen die zich ingezet hebben voor de vrijheid in het bijzonder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

De Stichting 4-5 mei Maarssen organiseert in samenwerking met andere organisaties diverse activiteiten op 4 mei rondom de Dodenherdenking en op 5 mei in het kader van Bevrijdingsdag.

 

Gezien de berichtgeving vanuit de overheid alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 1 juni as, zal ook de Stichting 4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren. De herdenkingsplechtigheid op 04 mei a.s. zal noch in park Goudestein noch bij de molen De Trouwe Wachter in Tienhoven doorgaan.

 

Dezelfde geldt voor de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Wij betreuren dat de samenwerking met Foodtruck Festivals Bruisens en het muziekfestival m.b.t.de festiviteiten op 5 mei in Park Goudestein niet door kunnen gaan. Ook alle festiviteiten die voor Tienhoven gepland stonden vinden jammer genoeg geen doorgang. Conformeren aan de besluitvorming vanuit de overheid is ook hier van toepassing.

 

We kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren.

 

Wat wij wel van u kunnen vragen is :

 

  *      Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars

          (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nage-dachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben

          gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan uw mobiele                verlichting, worden van harte ondersteund.

· *      Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de 

          bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te ap-plaudisseren om te beseffen dat wij in              vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn.

 

Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de voorbereidingen en hopen in de toekomst weer een beroep op u te mogen doen.

                                                                                                                                                                                                                   Stichting 4-5 mei Maarssen