Terugblik 4 en 5 mei

Onder grote belangstelling heeft ook dit jaar weer de herdenking op 4 mei plaatsgevonden. In Tienhoven in de stilte van de natuur bij molen De Trouwe Wachter en in Maarssen bij het monument in park Goudestein.

Ook werd tijdens de herdenkingsplechtigheid stilgestaan bij het overlijden van de heer Jaap Verkroost die vele jaren het voorzitterschap van onze stichting met veel liefde heeft ingevuld.

 

Na herdenken, vieren we elk jaar weer onze vrijheid op 5 mei. Vrijheid is een groot goed en dat mogen, nee moeten we vieren ieder op zijn eigen wijze, elk jaar weer op 5 mei.

 

Het bestuur van de Stichting 4 – 5 mei Maarssen ziet dat ook dit jaar de belangstelling voor deze twee dagen toenam, daar zijn wij heel blij mee. Echter zonder hulp van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het welslagen van deze dagen, zouden wij de activiteiten rond deze dagen niet kunnen realiseren. Een woord van dank aan hen is zeker op zijn plaats.

 

Vooruitblik

In 2020 herdenken we voor de 75e keer, maar vieren zeker ook 75 jaar vrijheid. Wij informeren u tijdig over de vele activiteiten die wij volgend jaar organiseren. Een tipje van de sluier willen we alvast oplichten: een optocht van historische brandweerauto’s in Maarssen.

 

De heer Jos van Nieuwenhoven is bereid gevonden om per 01 juni 2019 invulling te geven aan de functie van voorzitter Stichting 4 – 5 mei Maarssen. Velen hebben reeds kennis gemaakt met Jos als vrijwilliger bij diverse organisaties in Stichtse Vecht en sinds 2009 is hij politiek actief. De Stichting 4 – 5 mei Maarssen heeft er het volste vertrouwen in dat onder zijn inspirerend enthousiasme de komende jaren de herdenkingsplechtigheden en de activiteiten rondom de viering van onze vrijheid geborgd zijn. Wij heten hem van harte welkom!

 

Bestuur Stichting 4-5 mei Maarssen