Persbericht 5 mei 2020

Persbericht 4 mei 2020

 

Persbericht 4 mei 2020

 

De documentaire: Ooggetuigen van de oorlog uit Stichtse Vecht

 

In de afgelopen jaren heeft documentairemaker Henny Ram uit Maarssen een zestal documentaires gemaakt waarin inwoners van Stichtse Vecht over hun ervaringen in de oorlog vertellen.   De oorlog in Nederland, in onze dorpen, én de oorlog in Nederlands Indïe.

Op verzoek van de Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht is in samenwerking een compilatie gemaakt van die zes documentaires.  Speeltijd ongeveer een uur.

De documentaire is te zien op RTV Stichtse Vecht vanavond om ca. 20:30 uur en via:  https://youtu.be/FgxKf8S0xHs  

Scholen kunnen in het kader van lesmateriaal ook een DVD met deze documentaire krijgen.

 

 

 

                                   

 

 

 

Persbericht 23 maart 2020

 

Gezien de berichtgeving vanuit de overheid alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen te verbieden tot 01 juni a.s., zal ook de Stichting 4 – 5 mei Maarssen zich aan dit besluit moeten conformeren. De herdenkingsplechtigheid op 04 mei a.s. zal noch in park Goudestein noch bij molen De Trouwe Wachter in Tienhoven doorgaan.

 

Datzelfde geldt voor de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Wij betreuren dat de samenwerking met Foodtruck Festivals Bruisend en het muziekfestival m.b.t. de festi-viteiten op 05 mei in Park Goudestein niet kunnen doorgaan.

Ook alle festiviteiten die voor Tienhoven gepland stonden vinden jammer genoeg geen doorgang. Conformeren aan de besluitvorming vanuit de overheid is ook hier van toepas-sing.

 

Wij kunnen niet inschatten wat de toekomst biedt, we kunnen geen beloftes doen hoe op een ander moment eventueel invulling te geven aan 75 jaar herdenken en vieren.

 

Wat wij wel van u kunnen vragen is:

· Om op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen en vanaf 19.45 uur een kaars (bij voorkeur een Led-kaars) voor uw raam te zetten ter nage-dachtenis aan hen die voor onze vrijheid hebben gestreden en om 08.00 uur twee minuten stil zijn. Ook andere uitingen van een lichtje, denk aan uw mobiele verlichting, worden van harte ondersteund.

· Op 5 mei vragen wij u de vlag uit te hangen en om 12.00 uur op het gebruikelijke moment dat de bevrijdingsvlam in park Goudestein zou worden binnengebracht te ap-plaudisseren om te beseffen dat wij in vrijheid mogen leven en daar dankbaar voor mogen zijn.

 

Wij bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de voorbereidingen en hopen in de toekomst weer een beroep op u te mogen doen.

 

 

Terugblik 4 en 5 mei 2019

Onder grote belangstelling heeft ook dit jaar weer de herdenking op 4 mei plaatsgevonden. In Tienhoven in de stilte van de natuur bij molen De Trouwe Wachter en in Maarssen bij het monument in park Goudestein.

Ook werd tijdens de herdenkingsplechtigheid stilgestaan bij het overlijden van de heer Jaap Verkroost die vele jaren het voorzitterschap van onze stichting met veel liefde heeft ingevuld.

 

Na herdenken, vieren we elk jaar weer onze vrijheid op 5 mei. Vrijheid is een groot goed en dat mogen, nee moeten we vieren ieder op zijn eigen wijze, elk jaar weer op 5 mei.

 

Het bestuur van de Stichting 4 – 5 mei Maarssen ziet dat ook dit jaar de belangstelling voor deze twee dagen toenam, daar zijn wij heel blij mee. Echter zonder hulp van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het welslagen van deze dagen, zouden wij de activiteiten rond deze dagen niet kunnen realiseren. Een woord van dank aan hen is zeker op zijn plaats.

 

Vooruitblik

In 2020 herdenken we voor de 75e keer, maar vieren zeker ook 75 jaar vrijheid. Wij informeren u tijdig over de vele activiteiten die wij volgend jaar organiseren. Een tipje van de sluier willen we alvast oplichten: een optocht van historische brandweerauto’s in Maarssen.

 

De heer Jos van Nieuwenhoven is bereid gevonden om per 01 juni 2019 invulling te geven aan de functie van voorzitter Stichting 4 – 5 mei Maarssen. Velen hebben reeds kennis gemaakt met Jos als vrijwilliger bij diverse organisaties in Stichtse Vecht en sinds 2009 is hij politiek actief. De Stichting 4 – 5 mei Maarssen heeft er het volste vertrouwen in dat onder zijn inspirerend enthousiasme de komende jaren de herdenkingsplechtigheden en de activiteiten rondom de viering van onze vrijheid geborgd zijn. Wij heten hem van harte welkom!

 

Bestuur Stichting 4-5 mei Maarssen

Typ hier je tekst

 

Nog geen afbeelding geselecteerd